Política de Protecció de Dades

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:
Raó social de l'empresa:
Nom del titular:
Domicili social:
Població:
Província:
C.P.:
C.I.F./D.N.I.:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 40471, foli 15, Full número B-227.201, inscripció 6

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En @@@@@@@@@@@@@@ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades en contactar amb nosaltres per via postal, electrònica o telefònica, amb la finalitat de respondre les seves consultes i poder informar-lo per via postal, telefònica o electrònica sobre els nostres productes, serveis, novetats i esdeveniments de @@@@@@@@@@@@@@. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquesta informació.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la seva supressió o arrebossat el seu consentiment per l'interessat. Per a revocar el seu consentiment pot presentar la seva sol·licitud al compte de correu: @@@@@@@@@@@@@

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades per a la finalitat de poder respondre les seves consultes i informar-lo sobre els nostres productes, serveis, novetats i esdeveniments de @@@@@@@@@@@@@@, és l'aportació del consentiment.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Pot consultar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.agpd.es . Per a exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades, limitació del tractament o sol·licitar la revocació del consentiment prestat, pot dirigir-se al @@@@@@@@@@@@@@ enviant un correu electrònic a @@@@@@@@@@@@@

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en @@@@@@@@@@@@@@ procedeixen del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són:
Com garantim la seguretat de les seves dades?

Adoptem les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

Icon For Arrow-up