Avís Legal

Informació general.

En compliment del que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l'entitat titular d'aquest lloc web:
Identitat: @@@@@@@@@@

Raó social de l'empresa:
Nom del titular:
Domicili social:
Població:
Província:
C.P.:
C.I.F./D.N.I.:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 40471, foli 15, Full número B-227.201, inscripció 6

Propietat intel·lectual

Els continguts del lloc web, tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de @@@@@@@@@@@ i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació d'aquests.
@@@@@@@@@@@ és la titular en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el Lloc web. Així mateix, queden reservats en favor de @@@@@@@@@@@ tots els drets sobre qualssevol Continguts, Serveis o elements de la seva propietat que s'incorporessin en el Lloc web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

Reserva de Drets

@@@@@@@@@@@ es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en el seu web, així com la seva configuració i prestacions, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.
@@@@@@@@@@@ reserva alguns dels serveis oferts a través del lloc web als usuaris registrats de @@@@@@@@@@@ mitjançant l'emplenament del registre d'usuaris de @@@@@@@@@@@ a la disposició dels usuaris que desitgin registrar-se en @@@@@@@@@@@.
L'usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

Llicència d'enllaços

Tot enllaç de tercers a aquest web haurà de ser-ho a la seva pàgina principal o d'entrada. Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Lloc web hauran de complir les condicions següents que a continuació es detallen:

@@@@@@@@@@@ es reserva el dret d'emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:

Queda expressament prohibit:

Aquest lloc web es regeix per la legislació espanyola i europea aplicable. Per a qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se en relació amb els serveis prestats a través d'aquesta web i no estigui establerta per llei la jurisdicció competent, seran competents els tribunals de Barcelona (Espanya)

Última actualització: 3 de juliol de 2019

Icon For Arrow-up